Nazwa
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Ewidencji Ludności (SO-II)
Telefon
32 43 92 159
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00