Komórki organizacyjne Urzędu Miasta
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2015-03-04
Redaktor: Agnieszka Merkel (Podinspektor Or)
 • Wstecz
 • Drukuj stronę
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
 • Zwiększ rozmiar czcionki

NazwaWYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH Referat Ewidencji Ludności (SO-II)
AdresBOLESŁAWA CHROBREGO 2 Pokaż na mapie
Telefon32 43 92 159
Faks32 42 24 124
eMailobywatelski@um.rybnik.pl
Osoba kierującaJolanta Koźlik (Kierownik Referatu SO-II)
Godz. przyjęć interesantówponiedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00

Zakres działania

 • dokonywanie zameldowań na pobyt stały oraz na pobyt czasowy,
 • dokonywanie wymeldowań z pobytu stałego oraz pobytu czasowego,
 • prowadzenie zbiorów meldunkowych:
 • a)       zbioru danych stałych mieszkańców,

  b)       zbioru danych byłych mieszkańców,

  c)       zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad 3 m-ce,

  d)       zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3 m-cy,

 • prowadzenie zbioru danych osobowych PESEL,
 • przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawach ustalenia miejsca zamieszkania osób, które opuściły miejsce zamieszkania bez podania adresu,
 • udostępnianie danych oraz wydawanie zaświadczeń ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL,
 • prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów  wyborców,
 • potwierdzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,
 • sporządzanie wykazów zgonów,
 • wprowadzanie danych dotyczących wydanych dowodów osobistych do zbioru danych osobowych PESEL,
 • sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • sporządzanie wykazów jubilatów (90, 95 lat).

 • Drukuj stronę
 • Wstecz
 • Przewiń do góry
Odsłon strony: 351475
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON