Nazwa
WYDZIAŁ ROZWOJU (R)
Adres
Telefon
32 43 92 331
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00

Zakres działania wskazanej wyżej jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta Rybnika określony został w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rybnika nr 738/2015 z dnia 31 grudnia 2015 roku, który dostępny jest w zakładce Akty prawne/Zarządzenia Prezydenta Miasta.