Nazwa stowarzyszenia
Stowarzyszenie Transportu Zrównoważonego
Data wpisu do ewid.
2011-11-21
Telefon
663-861-404
Cele
Poprawa funkcjonowania transportu publicznego na terenie działania Stowarzyszenia i terenach powiązanych.
Uwagi
Stowarzyszenie zwykłe