Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lapczyk Piotr
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd I)
Adres e-mail
podatki@um.rybnik.pl
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
155
Nr tel.
32 43 92 155
Nr fax
32 42 24 124
Nr tel. wew.
7155