Numer
292/XXI/2012
Data sesji
Dotyczy
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rybnika
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
24 kwietnia 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2012/030320 (z dnia 30 kwietnia 2012 r.)
    Uchwała
Publikacja: 30 kwietnia 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)