Zawartość archiwalna. Zobacz aktualną wersję.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
Uchwała Nr 292/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (załącznikami do uchwały są m.in. Tekst jednolity części B - ustaleń studium oraz ujednolicony rysunek ustaleń studium w skali 1:10000)
Inne opracowania związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym
1. Tekst opracowania ekofizjograficznego dla miasta Rybnika (ZIP, 293 MB)
2. Studium komunikacyjne opracowane wraz ze zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika w latach 2004-2005 (ZIP, 47 MB)
Projekty zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika - przeznaczone do wyłożenia do publicznego wglądu
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika - przeznaczone do wyłożenia do publicznego wglądu:
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rybnika: 
Metryka Projekt planu miejscowego do wyłożenia do publicznego wglądu- tekst [pdf - 320 KB]
Metryka Projekt planu miejscowego do wyłożenia do publicznego wglądu - rysunek planu dla terenu nr 1 (BOGUSZOWICE) [jpg - 6 MB]
Metryka Projekt planu miejscowego do wyłożenia do publicznego wglądu - rysunek planu dla terenu nr 2 (BOGUSZOWICE) [jpg - 6 MB]
Metryka Projekt planu miejscowego do wyłożenia do publicznego wglądu - rysunek planu dla terenu nr 3 (Chwałowice) [jpg - 12 MB]
Metryka Prognoza oddziaływania na środowisko do wyłożenia do publicznego wglądu- tekst [pdf - 508 KB]
Metryka Formularz uwagi do projektu planu miejscowego [pdf - 32 KB]
 
 
Odsłon strony: 74035 Metryka
Redaktor: Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU) Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) Pokaż
2018-03-28 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU) Pokaż
2018-03-12 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (Kierownik Miejskiej Pracowni Urbanistycznej MPU) Pokaż
2018-03-12 Aktualizacja treści Ireneusz Brzuska (15 MPU) Pokaż
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisie Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2017-10-09 Aktualizacja odwołań do plików umieszczonych w starym serwisie Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-17 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-12 Usunięcie pozycji Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-12 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-09 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-08 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-05 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Joanna Beracz (Inspektor Ar-III) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2016-08-04 Aktualizacja rejestru Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V) Pokaż
2015-07-30 Publikacja Pokaż
2015-07-15 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-07-14 Publikacja Pokaż
2015-04-29 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II) Pokaż
2015-04-27 Publikacja Pokaż
2015-04-03 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2015-03-20 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2015-02-23 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2015-01-02 modyfikacja strony Joanna Beracz (Inspektor Ar-I) Pokaż
2014-12-16 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-12-09 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-12-08 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-10-22 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-28 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-28 Aktualizacja treści Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
2014-03-19 Korekta redaktorska Robert Górski (Podinspektor Ar-II) Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.