Granice opracowania planu
MPZP Piaski 2004:Tereny przy ulicach: Żorskiej, Prostej, Brzezińskiej, Stawowej, Przemysłowej, Za Torem, Sosnowej i Ptasiej
Dzielnice
Ligota- Ligocka Kuźnia, Meksyk, Paruszowiec- Piaski
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Piaski 2004
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2004 roku Nr 86, poz. 2450
Uchwała Rady Miasta
354/XXII/2004 w sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Torem, Sosnowa i Ptasia.