Granice opracowania planu
MPZP DEPR 2004:Tereny we wschodniej części miasta, przy granicy z miastem Żory, po południowej stronie ulicy Żorskiej
Dzielnice
Boguszowice Stare, Gotartowice, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP DEPR 2004
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2004 roku Nr 86, poz. 2451
Uchwała Rady Miasta
355/XXII/2004 w sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wschodniej części drogi ekspresowej Pszczyna-Racibórz (DEPR) wraz z obszarem lotniska w Rybniku.