Granice opracowania planu
MPZP Centrum 2005:Tereny śródmieścia miasta Rybnika wraz z otoczeniem
Dzielnice
Maroko- Nowiny, Rybnik- Północ, Smolna
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Centrum 2005
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2005 roku Nr 38, poz. 1053
Uchwała Rady Miasta
482/XXXI/2005 w sprawie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów śródmieścia miasta Rybnika wraz z otoczeniem.