Granice opracowania planu
MPZP Rybnik 2005:Tereny w różnych częściach miasta
Dzielnice
Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Kamień, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec- Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Smolna, Stodoły, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Rybnik 2005
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2005 roku Nr 79, poz. 2145
Uchwała Rady Miasta
545/XXXV/2005 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika