Granice opracowania planu
MPZP A Skotnica 2008:Teren przy ulicy Bratków (Skotnica)
Dzielnice
Orzepowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP A Skotnica 2008
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2008 roku Nr 90, poz. 1905
Uchwała Rady Miasta
321/XXVI/2008 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika - teren Skotnicy.