Granice opracowania planu
MPZP Dygasińskiego 2008:Tereny przy ulicy Dygasińskiego
Dzielnice
Radziejów
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Dygasińskiego 2008
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2008 roku Nr 164, poz. 3095
Uchwała Rady Miasta
382/XXX/2008 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przy ul. Dygasińskiego.