Granice opracowania planu
MPZP Elektrownia 2009:Teren położy przy Elektrowni Rybnik
Dzielnice
Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Rybnicka Kuźnia
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Elektrownia 2009
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2009 roku Nr 208, poz. 3887
Uchwała Rady Miasta
588/XLIII/2009 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu położonego przy Elektrowni Rybnik.