Granice opracowania planu
MPZP Podmiejska 2009:Teren przemysłowy przy ulicy Podmiejskiej
Dzielnice
Rybnicka Kuźnia, Wielopole
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Podmiejska 2009
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2009 roku Nr 208, poz. 3888
Uchwała Rady Miasta
589/XLIII/2009 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenu przemysłowego przy ul. Podmiejskiej