Granice opracowania planu
MPZP Śródmieście 2009:Tereny Śródmieścia
Dzielnice
Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Meksyk, Paruszowiec- Piaski, Rybnik- Północ, Smolna, Śródmieście, Zamysłów
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Śródmieście 2009
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2009 roku Nr 208, poz. 3889
Uchwała Rady Miasta
590/XLIII/2009 w sprawie zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla terenów Śródmieścia.