Granice opracowania planu
MPZP Zachód 2011:Obszar na zachód od ulicy Rudzkiej do ulicy Wodzisławskiej
Dzielnice
Chwałęcice, Maroko- Nowiny, Niedobczyce, Niewiadom, Popielów, Rybnik- Północ, Smolna, Stodoły, Zamysłów, Zebrzydowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Zachód 2011
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2011 roku Nr 91, poz. 1693
Uchwała Rady Miasta
78/VII/2011 w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów