Granice opracowania planu
MPZP Orzepowice 2005:Teren dzielnicy Orzepowice
Dzielnice
Maroko- Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Zebrzydowice
Stan
Nieobowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP Orzepowice 2005
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2005 roku Nr 26, poz. 766
Uchwała Rady Miasta
478/XXX/2005 w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzielnicy Orzepowice w Rybniku.