Granice opracowania planu
MPZP1:Tereny w różnych częściach miasta
Dzielnice
Boguszowice Stare, Boguszowice- Osiedle, Chwałęcice, Chwałowice, Gotartowice, Grabownia, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP1
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2012 roku poz. 2787
Uchwała Rady Miasta
304/XXII/2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Rybnika obejmującej obszary oznaczone symbolem MPZP 1

  • 2012/035225 (z dnia 13 lipca 2012 r.)
    Uchwała