Granice opracowania planu
MPZP20:Obszar na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej
Dzielnice
Boguszowice Stare, Boguszowice Osiedle, Chwałowice, Gotartowice, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Meksyk, Niedobczyce, Paruszowiec- Piaski, Popielów, Radziejów, Zamysłów
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP20
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 3679
Uchwała Rady Miasta
706/XLVI/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów, w obszarze na wschód od ulicy Wodzisławskiej do ulicy Mikołowskiej