Granice opracowania planu
MPZP4:Tereny przy targowisku miejskim
Dzielnice
Śródmieście
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP4
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5690
Uchwała Rady Miasta
776/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 4

  • 2014-254874 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała