Granice opracowania planu
MPZP6:Teren obejmujący część dzielnicy Orzepowice
Dzielnice
Orzepowice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP6
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5691
Uchwała Rady Miasta
777/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 6

  • 2014-255470 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała