Granice opracowania planu
MPZP8:Teren obejmujący część dzielnicy Wielopole
Dzielnice
Wielopole
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP8
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5693
Uchwała Rady Miasta
779/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 8

  • 2014-255580 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała