Granice opracowania planu
MPZP9:Teren obejmujący część dzielnicy Kamień
Dzielnice
Kamień
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP9
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5694
Uchwała Rady Miasta
780/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 9

  • 2014-256706 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała