Granice opracowania planu
MPZP10:Teren obejmujący część dzielnicy Chwałęcice
Dzielnice
Chwałęcice
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP10
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 5696
Uchwała Rady Miasta
782/LI/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 10

  • 2014-255546 (z dnia 5 listopada 2014 r.)
    Uchwała