Granice opracowania planu
MPZP14:Teren obejmujący część dzielnicy Ochojec
Dzielnice
Ochojec
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP14
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2014 roku poz. 6137
Uchwała Rady Miasta
790/LII/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika- obszar oznaczony symbolem MPZP 14

  • 2014-261325 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
    Uchwała