Granice opracowania planu
MPZP16:Teren obejmujący część dzielnicy Smolna
Dzielnice
Smolna
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP16
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2015 roku poz. 479
Uchwała Rady Miasta
37/VI/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 16

  • 2015-1577 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała