Granice opracowania planu
MPZP17:Teren obejmujący część dzielnicy Maroko- Nowiny
Dzielnice
Maroko- Nowiny
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP17
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2015 roku poz. 480
Uchwała Rady Miasta
38/VI/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 17

  • 2015-1550 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała