Granice opracowania planu
MPZP11:Teren obejmujący część dzielnicy Stodoły
Dzielnice
Stodoły
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP11
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2015 roku poz. 478
Uchwała Rady Miasta
36/VI/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika-obszar oznaczony symbolem MPZP 11

  • 2015-1587 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała