Granice opracowania planu
MPZP19:Tereny w rejonie ulicy Gotartowickiej i Hutniczej
Dzielnice
Gotartowice, Śródmieście
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP19
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2015 roku poz. 3431
Uchwała Rady Miasta
157/XI/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19

  • 2015-48876 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała