Granice opracowania planu
MPZP13:Teren obejmujący część dzielnicy Golejów
Dzielnice
Golejów
Stan
Obowiązujący
Nazwa planu w RSIP
MPZP13
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z 2015 roku poz. 3430
Uchwała Rady Miasta
156/XI/2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 13

  • 2015-48616 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała