Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rejestr zmian
Aktualizacja treści: 2015-04-03
Redaktor: Robert Górski (Podinspektor Ar-II)
  • Wstecz
  • Drukuj stronę
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Zwiększ rozmiar czcionki

Granice opracowania planuMPZP Zmiany 96:Tereny w różnych częściach miasta
DzielniceBoguszowice Stare, Chwałowice, Chwałęcice, Golejów, Kamień, Kłokocin, Ligota- Ligocka Kuźnia, Maroko- Nowiny, Niedobczyce, Popielów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik- Północ, Stodoły, Wielopole, Zamysłów, Zebrzydowice
StanObowiązujący
Wyświetl na plan miastaRSIP (plan widoczny w zakresie skal do 1:3001 do 1:100 000)
Nazwa planu w RSIPMPZP Zmiany 96
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiegoz 1996 roku Nr 31, poz. 179
Uchwała Rady Miasta226/XX/1996 w sprawie Uchwalenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika


  • Drukuj stronę
  • Wstecz
  • Przewiń do góry
Odsłon strony: 106117
 
Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik tel. 32 43 92 000, fax 32 42 24 124, rybnik@um.rybnik.pl, NIP, REGON