Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
380/XXVII/2012
Data
24 października 2012
Dotyczy
Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5183
Data ogłoszenia
3 grudnia 2012 r.
Data wejścia w życie
24 października 2012 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2012/048095 (z dnia 29 stycznia 2013 r.)
    Uchwała
Publikacja: 25 października 2012 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)