Data publikacji
2013-10-02 15:33:16
Nr sprawy
ZP.271.142.2013
Tytuł zamówienia
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w dzielnicy Orzepowice remont pokrycia dachu wraz z wykonaniem izolacji termicznej, przebudową okapów oraz wymianą instalacji piorunochronnej.
Data przetargu
2013-10-17
Dokumenty w sprawie