Data publikacji
2013-11-18 14:46:19
Nr sprawy
ZP.271.161.2013
Tytuł zamówienia
Roboty izolacyjne i dociepleniowe ścian łącznika wraz z remontem cokołu sali gimnastycznej i remontem ogrodzenia boiska w Gimnazjum nr 13 w Rybniku, dz. Radziejów, ul. Kręta 20
Data przetargu
2013-12-03 (przesunięto na 2013-12-04)
Dokumenty w sprawie