Data publikacji
2014-09-12 11:08:07
Nr sprawy
ZP.271.117.2014
Tytuł zamówienia
MOSiR w dz. Orzepowice - zaplecze socjalne przy boisku piłkarskim; ukończenie budowy budynku zaplecza z zagospodarowaniem terenu
Data przetargu
2014-09-29
Dokumenty w sprawie