Data publikacji
2014-10-16 14:17:07
Nr sprawy
ZP.271.137.2014
Tytuł zamówienia
Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Gliwickiej 257 na potrzeby przeniesienia filii nr 16 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dz. Golejów z budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 4.
Data przetargu
2014-11-03
Dokumenty w sprawie