Data publikacji
2015-07-23 17:45:07
Nr sprawy
ZP.271.86.2015
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe w placówkach oświatowych Miasta Rybnika z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1: Dokończenie wymiany nawierzchni placu szkolnego w Zespole Szkół nr 1 . Zadanie 2: Wymiana opraw oświetleniowych oraz naprawa tynków, obróbek blacharskich i robot
Data przetargu
2015-08-10
Dokumenty w sprawie