Data publikacji
2015-10-14 10:45:08
Nr sprawy
ZP.271.122.2015
Tytuł zamówienia
Wykonanie robót budowlanych i inżynieryjnych realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Zagospodarowanie terenu placu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1, na potrzeby utworzenia „Zielonej klasy pod lipami” w dzielnicy Wielopole.
Data przetargu
2015-10-29
Dokumenty w sprawie