Data publikacji
2015-10-26 15:05:07
Nr sprawy
ZP.271.126.2015
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Remont ogrodzenia szkolnego i remont schodów prowadzących na boisko szkolne w ZSP 12 w Rybniku w dzielnicy Zebrzydowice, Zadanie 2: Naprawa dachu w budynku OSP w dzielni
Data przetargu
2015-11-12
Dokumenty w sprawie