Data publikacji
2015-11-23 08:44:08
Nr sprawy
ZP.271.133.2015
Tytuł zamówienia
Zadanie 1: Roboty izolacyjne w obrębie ścian piwnic i remontowe roboty towarzyszące w OLR w dzielnicy Maroko-Nowiny, Zadanie 2: Remont pokrycia dachowego budynku garażu wraz z robotami towarzyszącymi w OSP w dzielnicy Ochojec.
Data przetargu
2015-12-08 (przesunięto na 2015-12-09)
Dokumenty w sprawie