Data publikacji
2016-04-11 08:10:08
Nr sprawy
ZP.271.56.2016
Tytuł zamówienia
Dostosowanie obiektów i lokali dla potrzeb świetlic środowiskowych na terenie Miasta Rybnika, w tym do wymagań § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015 r.
Data przetargu
2016-04-27
Dokumenty w sprawie