Data publikacji
2016-04-15 11:02:07
Nr sprawy
ZP.271.66.2016
Tytuł zamówienia
Roboty budowlane w placówkach Miasta Rybnika z podziałem na 2 zadania: zad. 1: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Paruszowiec-Piaski – Budowa chodnika na terenie boiska z robotami towarzyszącymi. zad. 2: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza - mieszkanie
Data przetargu
2016-05-16
Dokumenty w sprawie