Data publikacji
2016-06-06 08:16:08
Nr sprawy
ZP.271.82.2016
Tytuł zamówienia
Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenów: 1) Plac zabaw przy ul. Gen. Waltera 5, dzielnica Maroko-Nowiny; zmiana lokalizacji (przeniesienie) urządzeń zabawowych, zagospodarowanie terenu nowego placu zabaw. 2) Budowa toru do gry w BOULES na
Data przetargu
2016-06-21
Dokumenty w sprawie