Data publikacji
2016-07-01 10:56:07
Nr sprawy
ZP.271.104.2016
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe ogólnobudowlane w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w dzielnicy Maroko-Nowiny.
Data przetargu
2016-07-18
Dokumenty w sprawie