Data publikacji
2016-09-14 13:00:08
Nr sprawy
ZP.271.133.2016
Tytuł zamówienia
Roboty remontowo-budowlane w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Rybnika, z podziałem na zadania: Zadanie 1: OSP Kamień Zadanie 2: OSP Chwałęcice Zadanie 3: OSP Gotartowice Zadanie 4: OSP Kłokocin
Data przetargu
2016-09-29
Dokumenty w sprawie