Data publikacji
2017-01-27 10:57:07
Nr sprawy
ZP.271.173.2016
Tytuł zamówienia
Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku.
Data przetargu
2017-02-13
Dokumenty w sprawie