Data publikacji
2017-03-31 09:17:07
Nr sprawy
ZP.271.18.2017
Tytuł zamówienia
Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku w km 5+303 – 6+850 (Etap IV)
Data przetargu
2017-05-09 (przesunięto na 2017-05-22)