Data publikacji
2017-05-22 09:28:09
Nr sprawy
ZP.271.59.2017
Tytuł zamówienia
Przebudowa (remont) cieku odprowadzającego wody opadowe z deptaka na ul. Powstańców Śląskich – Jana III Sobieskiego – św. Jana w Rybniku.
Data przetargu
2017-06-06
Dokumenty w sprawie