Data publikacji
2017-06-12 09:39:08
Nr sprawy
ZP.271.69.2017
Tytuł zamówienia
Roboty remontowe ogólnobudowlane z podziałem na zadania: 1) Gimnazjum nr 10; remont sanitariatów, 2) Zespół Szkół nr 2; remont posadzki w korytarzach wraz z robotami towarzyszącymi, 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; roboty malarskie wewnętrzne.
Data przetargu
2017-06-27
Dokumenty w sprawie