Data publikacji
2017-07-14 12:48:07
Nr sprawy
ZP.271.83.2017
Tytuł zamówienia
Roboty naprawcze obiektów mostowych z podziałem na 2 zadania: 1) Roboty naprawcze kładki dla pieszych na rzece Ruda w ciągu ul. Nad Zalewem 2) Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych w Rybniku.
Data przetargu
2017-07-31
Dokumenty w sprawie